Storitve

Podjetje Capital Nepremičine ponuja kakovostne storitve posredovanja v prometu z nepremičninami na področju Slovenije, Italije in Hrvaške.

Naše storitve

Pri CAPITAL Nepremičninah se ukvarjamo s široko paleto storitev pri nakupu, prodaji in upravljanju nepremičnin.

Nakup

Nudimo posredovanje in svetovanje pri nakupu vaše nove nepremičnine.

Prodaja

Z dolgoletnimi izkušnjami in usposobljenimi pravniki posredujemo in svetujemo pri prodajah nepremičnin.

Cenitev

Izdelamo nepristransko cenitev nepremičnine in pomagamo določiti realno tržno vrednost nepremičnine.

Financiranje

Svetujemo in pomagamo pri pridobitvi virov financiranja za nakup nepremičnine.

Gradnja

Svetujemo in pomagamo pri pripravi projekta za pridobitev grabenega dovoljenja (od zasnove do vloge).

ALI ZNATE POSTAVITI PRAVILNO PRODAJNO CENO VAŠE NEPREMIČNINE?

Mislite, da poznate vrednost vaše nepremičnine, ki je naprodaj, zgolj in samo na podlagi ogleda ponudbe nepremičninskih oglasov na spletu?

Naša nepremičninska agencija podrobno pozna ponudbo in povpraševanje na trgu nepremičnin ter nenazadnje tudi končne realizirane cene, ki so dejanski pokazatelj vrednosti nepremičnin. Na ta način lahko za vas postavimo tisto ceno, ki bo vašo nepremičnino najbolj primerna in atraktivna. S postavitvijo neprimerne prodajne cene si lahko povzročite precejšnjo škodo in pa predvsem popolno nezanimanje kupcev.

KJE in KAKO PRIČETI S PRODAJO NEPREMIČNINE?

Nepremičnine so premoženje, za katerega velja, da ohranja ali pa celo povečuje vrednost, večina izmed nas pa nepremičnino kupuje za lastne potrebe po ureditvi doma, zaradi česar se ravno ne najbolj pogosto znajdemo v vlogi kupca oziroma prodajalca. Ravno zaradi relativno slabega poznavanja tega področja in visokih vrednosti tega premoženja je vsekakor priporočljivo, da se pred pričetkom prodaje posvetujete z izkušenimi strokovnjaki s področja nepremičnin, ki vam bodo najprej predstavili nepremičninski trg, preverili pravno stanje vaše nepremičnine ter pripravili tudi ustrezno predstavitev vase nepremičnine tako, da bo le-ta atraktivna za širši krog kupcev. Prav tako vam v naši agenciji pripravimo profesionalne fotografije, ki bodo karseda nazorno prikazale vašo nepremičnino.

Mnogi so mnenja, da je mogoče nepremičnino prodati samo s postavitvijo oglasa ne spletni portal, večina pa ne ve, da zgolj 1-2% tistih, ki so oglas ogledajo sploh pokličejo prodajalca, od teh pa si dejansko manj kot 1% v živo ogleda nepremičnino. Vse to pa je zaradi strahu, neodločenosti, pomanjkanja informacij in znanja. V naši agenciji poskrbimo, da kupci še pred ogledom vaše nepremičnine pridobijo vse ključne informacije o vaši nepremičnini, s tem pa se bistveno poveča povpraševanje po vaši nepremičnini. Informiran kupec je pravi kupec!

V naši agenciji se poleg spletnega ogleševanja poslužujemo še vrsto drugih orodij predstavitve vaše nepremičnine, bodisi z neposrednim ogleševanjem, z oglaševanjem v tiskanih in drugih medijih, z socialnimi orodij in široko socialno mrežo ljudi, ki naši ponudi redno sledijo. Vse stroške oglaševanja prevzame naša agencija.

Na ta način prodajalce razbremenimo tako, da se le-ti vključijo šele v drugi fazi prodaje, ko je znano, da je kupec resno zainteresiran. Tako prodajalec ne bo izgubljal dragocenega časa z vrsto ogledov, med katerimi so nekateri tudi zgolj iz radovednosti ...

ALI ZNATE NA OGLEDU PREDSTAVITI NEPREMIČNINO TAKO, DA BO KUPCU ZANIMIVA?

Veliko prodajalcev nepremičnin, ki so najprej sami poskusili s prodajo nepremičnine  se je v nadaljevanju odločilo za sodelovanje z nepremičninsko agencijo že po prvem ogledu zainteresiranega kupca. Ste vedeli, da v  ZDA se vse prodaje nepremičnin izvajajo preko nepremičninskih agencij zaradi pravne varnosti, kot tudi zato, ker lastniki nepremičnin ne želijo spustiti v svoje stanovanje ali hišo neznanca, ki se je po telefonu predstavil zgolj kot zainteresirani kupec, ima pa lahko tudi drugotne namene.

Izredno dobro poznavanje nepremičninskega prava, izkušnje pri prodaji in komunikaciji s kupci, pogajalske spretnosti so tiste veščine, ki odlikujejo našo agencijo. To je naša prednost!

Med množico interesentov bomo takoj ugotovili kdo je pošteni interesent in vam na tak način prihranili dragoceni čas, takšnemu interesentu pa izpostavili vse prednosti vaše nepremičnine, možnosti za nadaljnji razvoj in vložek ter se s kupcem pogovorili tudi glede morebitnih pomanjkljivosti, ne da bi pri tem ogrozili prodajni proces.

HITRA IN STROKOVNA PRIPRAVA PRODAJNE POGODBE!

Strokovna priprava prodajne pogodbe je za prodajalca in kupca ključnega pomena, saj je tista, ki bo ustni dogovor o nakupu v podrobnosti definirala in zavarovala tako prodajalca, kakor tudi kupca. Ker pa je čas denar, bo odvetnik za našo agencijo pripravil osnutek besedila v najkrajšem času od dogovora, nikoli pa kasneje kakor v treh dneh pri nezahtevnih pogodbah. Tako prodajalcu, kakor tudi kupcu je v interesu, da se sklene pred(pogodba) in plača npr. ara, ki je tista, ki bo obema potrdila, da je posel dejansko tudi sklenjen. Kar 99 % vseh odškodninskih zahtevkov ali sporov med prodajalci in kupci se nanaša na spore, kjer ni bila prisotna nepremičninska agencija. Nepremičninske agencije imajo zakonsko obvezne licencirane agente, za katere imajo sklenjeno zavarovanje odškodninske odgovornosti v višini 350.000 EUR, kar pomeni, da imata tako prodajalec kot kupec zelo pomembno dodatno varnost.

Naša nepremičninska agencija bo poskrbela za ustrezen pregled in sestavo vseh listin, pridobitev vseh potrebnih potrdil in soglasij ter na koncu tudi uredila vse napovedi za odmero davka ter vključila ustrezne »varovalke«, ki bodo prodajalcu omogočile in zagotovile prejem celotne kupnine, ter kupcu varen in bremen prost nakup in prevzem nepremičnine.

Velikokrat je ravno strokovno pripravljena pogodba tista, ki lahko prepreči morebiten spor med prodajalcem in kupcem, kljub temu pa je naša agencija v primeru kakršnegakoli spora tisti posrednik oz. mediator med pogodbenima strankama, ki lahko poišče takšno rešitev, da bosta na koncu zadovoljni obe strani.

ZA KONEC PA ŠE PRISOTNOST PRI PRIMOPREDAJI NEPREMIČNINE!!

Pri primopredaji nepremičnine bo nepremičninski agent preveril ali nepremičnina in oprema ustreza sklenjeni pogodbi ter druge morebitne zahtevke, ki jih je potrebno ob primopredaji navesti in popisal stanje števcev ter pripravil ustrezen primoredajni zapisnik, ki predstavlja tisti zadnji akt med kupcem in prodajalcem, ki bo zagotovil primeren in varen zaključek pravnega posla.